وئبلاگ تانیتیمی: سولطان احمد شاه قاجار( Sultan Əhməd Şah Qacar)؛ سؤزوموز وئبلاگلار دیزیسیندن

فوریه 17, 2008 at 11:01 ق.ظ. بیان دیدگاه

Sultan Əhməd Şah Qacar

سولطان احمد شاه قاجار( Sultan Əhməd Şah Qacar)

«مقصد از خلع احمدشاه نه اينكه تبديل اصول اداره نظامى به جمهوريت بود. نه٫ نه بالله- بلكه تعويض طائفه قولدورآساى قاجاريان تركى به سلاله طاهره نجيب پهلوى فارسى بود»

ساقط نمودن قاجارها٫ آغاز فارس سازى:

ما احمدشاه را از آن جهت ساقط كرديم كه قاجارها از نسل تركند . هدف ما از ساقط كردن احمد شاه جايگزين كردن قاجارهاى قلدرصفت با سلسله نجيب و پاك فارس پهلوى بود

دروغهاى رضاخانى

رضا خان براى توجيه انقراض سلسله قاجار و چهره قانونىدادن به جلوس خود بعنوان شاه, تبليغات وسيع , تا حد نژادپرستانه اى را عليه قاجار براه انداخت كه بخش وسيعى از آنها ارزش تاريخى نداشته و بايد دروغهاى رضاخانى به حساب آورد.

خيانت روحانيون:روحانيون معروف در تحکيم قدرت رضاخان و به سلطنت رسيدن او نقش چشمگيری داشتند

نگرشی بر اوضاع ايران و آيندة آن

متن کامل سخنرانی ميهن جزنی در شهر بِرِمِن (آلمان) ۱۰ آوريل ۲۰۰۴

احمدشاه سوسياليست

…….احمدشاه حدود هزار تن از درباريان را وادار ساخت تا در انتخابات مجلس به سوسياليستها راى دهند

سلطان احمدشاه

سلطان احمدشاه بويژه پس از آنكه در مقابل دشمن مشترك بتدريج به سوى آتاتورك و بلشويكها متمايل گشت٫ به صورت يكى از اصلىترين مانع ها در راه تبديل ايران به مستعمره انگليس در آمد.

بخشى از مقاله

نام هاى «بيگانه» تركى و عربى- حميد دباغى

Portraits and Pictures of Soltan Ahmad Shah Qajar (Kadjar)

اصلاحات عين‌الدوله (1324ق- 1321ق)

مظفرالادین شاه: خردمند دانا آن است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند

دولت قاجاري دولتي غير وابسته و غيرمستعمره بود

آقاسی از طایفة بَیات ايروان

ناصرالدين شاه فقط يک شاه نبود. عکاس بود و نقاش. شعر می سرود و داستان می نوشت

نامه اى از رشديه به احمدشاه

انگليسی‌ها و دعوای «ترک ـ فارس»

آقامحمدخان قاجار شاهي كه سرش کاری برای دستش باقی نمیگذاشت‎

Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkatını fars faşistlərinin fitnəsindən qoruyaq!

Abbas Mirza Və Azərbaycan

موقعيت تركان آذربايجان در دوره قاجاريه

قاجار سولاله‌سی قوروجوسو آغامحمدخان قاجار

مخالفت سلطان احمدشاه قاجار با پرچم ارتجاعي فارسستان

قاجاريان كه آخرين ايل قزلباش و آخرين سربازان وفادار شاه اسماعيل بودند آخرين سلسله ي طبيعي و بومي اين سرزمين نيز محسوب مي شوند

ماشين جنگي كنفدراسيون ايلي قزلباش كه يادگاري از دوران عظمت صفويان بود به سرداري قاجاريان در نيمه ي شمال فلات ايران به ميدان آمد

آقا محمد خان:وايف ترك و مغول كه در ايرانند بايد با يكديگر متحد شوند و نگذارند كه ايرانيان خود به سلطبت برسندּ

نبايد دو ايل ترك با يكديگر بجنگند و مجالي به دشمنان بدهند كه بر ايشان چيره شوندּ

نژاد و تبار قاجارها از ديد خودشان٬ به روايت سعيد نفيسي

نطفه فروپاشي قاجاريان به دست مجاهدان تبريزي در جريان انقلاب مشروطه بسته شدּ تركان خود دودمان همنژادشان «قاجار» را برانداختندּ

بيگانه اي در وطن- جستاري در باره غيبت محمد فضولي از ادبيات معاصر آزربايجان

صداي مظفرالدين‌شاه

قاجارلارين دئوريلمه سي ستتارخان´ين سيياستسيز و يئرسيز عينادكارليغينين نتيجه سي ايدي

بيشترين مدارس دخترانه در عهد قاجار تاسيس شدند

سفير آمريکا در تهران: « رضا شاه, پسر بي سواد يک روستايي بي سواد، مردي که تنها مقدار ناچيزي با توحش فاصله دارد.»

انفجار شادی مردم پس از سقوط رضا شاه

رضاخان: من قبل ازاینکه تبعه ایران باشم نوکر ملکه انگلستان هستم

طايفه جليل مقدار قاجار از ولايت ارم آيات شام‌اند

احمدشاه کسی بود که زير بار امضاء قرارداد ١٩١٩ نرفته بود.

او حاضر نشد برای باقی ماندن در مقام پادشاهی دست به عملی بزند و با دشمنان ملت و عوامل خارجی وارد سازش و همکاری گردد؛

او به ويژه بعد از کودتا بر اصول مشروطيت و استقلال اصرار ورزيد

از رضاخان تا رضاشاه

كارنامه سياه و غفلت و جهالتى كه نخبگان و بزرگان قوم ترك و آذربايجانى در ايران اوايل قرن بيستم در مورد پايان دادن به حاكميت سياسى مليت ترك در ايران (سقوط دولت قاجار) از خود نشان داده اند٬ در پرسپكتيوى تاريخى بيشك از حد ناآگاهي اى ساده و اشتباهى قابل توجيه بسيار فراتر رفته و به ابعاد بلاهتى تاريخى رسيده استּ

رضا خان: از مهتری سفارت انگليس تا تخت خونين سلطنت نظامي

اسناد علنی شده دولت آمريكا

* رضا شاه را انگليسی ها به قدرت رسانيدند، انگليسی ها حكومت او را حفظ كردند، و زمانی كه تداوم قدرت او را غيرمفيد تشخيص دادند در سال 1941 رضا شاه را صحيح و سالم از ايران خارج كردند و پسرش را جايگزين او نمودند.

* در دوران رضاشاه، بر اثر فقر و بيماری 11 ميليون از جمعيت ايران كم شد. در سال 1914 جمعيت ايران 20 ميليون نفر بود كه در سال 1919 به 11 ميليون نفر كاهش يافت. يعنی حدود 8 الی 10ميليون نفر از مردم ايران از گرسنگی و بيماری های ناشی از كمبود مواد غذايی و سوءتغذيه مردند.

* در همان سالها پول نقد رضا شاه در بانك های خارج بالغ بر 200 ميليون دلار بود و در بانك ملی تهران 50 ميليون دلار پول نقد داشت، كه در مقايسه با امروز، سر به دهها ميليارد می زند.

* حق با مصدق بود كه گفته بود رضاشاه پول فروش نفت را به حساب های شخصی خود در خارج می ريزد.عملاً تمامی درآمدهای نفتی ايران در دوره رضا شاه، يعنی رقمی در حدود 200 ميليون دلار، به حساب های شخصی او انتقال يافته بود.

* 6 تا 7 هزار روستای ايران را به زور از مردم گرفت و به مالكيت خود در آورد و گران ترين قطعات جواهرات سلطنتی را در خارج فروخت.رضا شاه نه تنها بزرگ ترين زمين دار قاره آسيا بلكه بزرگ ترين زمين دار در سراسر جهان بود.

* از رياست الوزرايی رضا خان تا سلطنت او تمامی مخالفت های آشكار با سلطه بريتانيا و ديكتاتوری پهلوی (كه يكی بودند) سركوب شده و ايران به يك ديكتاتوری نظامی واقعی و به يك مستعمره واقعی تبديل شده است. انگليسی ها كنترل كامل ايران را به دست آورده اند

حاجی میرزا آقاسی همیشه گوش شاه را (محمدشاه را) از بدی انگلیسها پر می کند

حاجی میرزا آقاسی: تجارت بحری انگلیس را نابود می‏کنم!

محمدشاه به توصيهٌ معلم و مراد و وزيرش حاجي ميرزا آقاسي به «علما» روي خوش نشان نميداد

محمدشاه قاجار: قيزيلباش مذهبيني يئنيدن دؤولت ديني ائتمه يه چاليشان تورك شاه

محمدشاه به توصيهٌ معلم و مراد و وزيرش حاجي ميرزا آقاسي به «علما» روي خوش نشان نميداد

محمد شاه بدون توجه به اعتراض انگليسيها به خراسان لشكر كشيد و هرات را به محاصره درآورد.

محمدشاه قاجار: قيزيلباش مذهبيني يئنيدن دؤولت ديني ائتمه يه چاليشان تورك شاه

محمد شاه بدون توجه به اعتراض انگليسيها به خراسان لشكر كشيد و هرات را به محاصره درآورد.

در عصر محمدشاه، در سایه سیاستهای میرزا آقاسی، قدرت و نفوذ روحانیون محدود شد

بؤيوك قيزيلباش دؤولت آدامي حاجی میرزا آقاسی

در عصر محمدشاه، در سایه سیاستهای میرزا آقاسی، قدرت و نفوذ روحانیون محدود شد

کوشش در تصویری دیگر از حاجی میرزا آقاسی

با پادشاهی محمد شاه ، دوران مماشات و سازش با انگلیس و عوامل داخلی آنها به پایان رسید.

محمدشاه قاجار: قيزيلباش مذهبيني يئنيدن دؤولت ديني ائتمه يه چاليشان تورك شاه

با پادشاهی محمد شاه ، دوران مماشات و سازش با انگلیس و عوامل داخلی آنها به پایان رسید.

آنچه باید در باره مشروطه بدانیم م-ج

ناصرالدین شاه پس از این مسافرتها دستور برخی تغییرات در سیستم حکومتی کشور همچون تشکیل دولتی مرکب از شش وزیر با شش وزارتخانه را داد . حتی پس از مراجعت از عتبات به فکر تاسیس دارالشورا افتاد.

مظفرالدین شاه خود خواهان اصلاحات بود . وی شدت عمل مامورین نظمیه را تخفیف داد ؛ ورود بعضی روزنامه های آزادیخواه را به کشور آزاد نمود و تشکیل مجامع تجاری – فرهنگی و آموزشی را تشویق نمود . مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر نمود. در 5 اوت 1906 م اولین مجلس شورای ملی به منظور تهیه مقدمات مجلس اول و تهیه قانون انتخابات توسط مظفرالدین شاه افتتاح گردید . قانون اساسی نیز در تاریخ 14 ذیقعده 1324 به توشیح رسید .

تاریخ تحلیلی ظهور و سقوط رضاخان میرپنج م-ج

احمد شاه هفتمين و آخرين پادشاه قاجار

محمود طلوعی

دقت: اين نوشته از ديدگاه قوميت گرائي افراطي فارسي و موضعي ترك ستيزانه و ضدآذربايجاني نوشته شده استּ

ايران٬ آذربايجان ودونيانين سون تورك سولطانى

سولطان احمد شاه قاجار ١٩٣٠-١٨٩٦

خالقيميز سنى اونوتماياجاقدير

سنتز فارس-شيعه پس از ساقط كردن سلسله آذربايجانى و علوى قاجار در سال ١٩٢٥ به دست امپرياليسم بريتانيا, ايدئولوژى رسمى دولت ايران گرديده است.

توصيه هايى به انديشمندان و نيروهاى سياسى دموكرات و چپ ملت فارس در لزوم دورى از ترمينولوژى شوونيسم و در ضرورت دمكراتيزه كردن فرهنگ سياسى اين ملت

احمد شاه جوان قاطعیتی را در امر پیشبرد آگاهی شعور ملی ملت ترک خود پیش نمی برد

قیام شیخ محمد خیابانی وعقب ماندگی تدوین و تکوین پروسه ملت

محمود بیلگین

سلطنت طلبان ترك ايرانى٫ دولت پهلوى و دوام آنرا غاصب حاكميت ايران و غيرقانونى تلقى مينمايند

نسل جوان و يادواره 21 آذر

ساقط نمودن دولت تركى – آذربايجانى قاجارى: پايان يافتن اقتدار سياسى هزار ساله خلق ترك در ايران

‹قاجاريه ايران را به آستانه دنيای مدرن رساند›

اگر سلطنت احمد شاه ادامه می يافت می توانست به دموکراسی رجالی و اين دموکراسی رجالی بمرور، همان گونه که در ممالکی همچون انگلستان پيش آمد، به دموکراسی ملی بينجامد

آقامحمد خان قاجار هيجده سال جنگيد تا اين مملکت را که در قرن هيجدهم پاره پاره شده بود يکپارچه کرد

در دوران ناصرالدين شاه فرهنگ و هنر و ادبيات پيشرفت کرد و نوعی رنسانس بوجود آمد

ارتش نوين ايران را هم عباس ميرزا، با کمک خارجيان و بخصوص فرانسويها شکل داد.

حکومت قاجار و خدمات آنها به ایران

اشتياق قاجاريان برای اعزام دانش آموز به اروپا، موج جديدی به راه انداخت که در بازگشت انديشه تجددطلبی را به همراه می آورد.

اگر علاقه وافر ناصرالدين شاه به ثبت تصاوير، هنر عکاسی را برای اولين بار به ايران آورد؛ شوق مظفرالدين شاه به تصوير متحرک، سينما را در ايران پايه ريزی کرد.

شهرباني مخوف رضاخان عامل نظامي كودتاي انگليسيان در سوم اسفند 1299نمايندگان مجلس را باتهديد و تطميع به حمايت از رضاخان وادار ساخت

صولت الدوله ايلخان اتحاديه طوائف تركى قشقايى خود را وفادار به شاه ترك ايران احمدشاه قاجار ميدانست

Advertisements

Entry filed under: فارس عیرقچیلیغی, میللی شوعور, وئبلاگ تانیتیمی, سؤزوموز. Tags: , , .

links for 2008-02-16 links for 2008-02-17

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


سون یازیلار

آرشیو-گئچمیش یازیلار

RSS سؤزوموز وئبلاگلار دیزیسی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS حامیان محیط زیست آذربایجان

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS آزربایجان تۆرکجه‌سی دئییم‌لری

 • Be Better Making Use Of These Excellent Security Alarms Tips
  Use caution spreading trip ideas on the web and more ideas here in Fortress Lock and Security Alarm Systems. This is especially true in relation to showing programs on social networks and publishing revisions during holiday. You don't fully realize is reading your options on these blogs. Anyone can be intending on breaking up to your residence continuou […]
 • Home Security System
 • بدون عنوان
 • So Happy With My Home Security System
  I have to get home security Austin TX since recently there has been an increase in crime in my area. My neighbors house got broke into and I was a little concerned that mine would be next. I knew I had to do something to prevent that from happening. After doing some research I decided the best option for me was to get a home security system. It was worth wha […]
 • Tips For Improving Home Security
  If you’re planning to improve your home security Austin, then you’re making a wise decision. These days, you can never be too careful when it comes to securing your property - and taking the required steps to ensure your home isn’t a ‘soft target’ is essential for anyone who cares about their property and their family. With this in mind, we have a few tips t […]

RSS یورد آنلاین کیتاب ائوی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS آلما یولو

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS مسیح‌آغا محمدی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS قایا قیزی(حکایتهای شهربانو، وبلاگ زن متولد ماکو)

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS قاشقایی تورکلوگو

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: