links for 2010-06-15

ژوئن 15, 2010 at 9:30 ق.ظ. بیان دیدگاه

 • On April 27 Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu stated that "Nakhchevan's security is our security". He also said that Nakhchevan is under threat from Armenia and will therefore be taken under Turkish protection.
 • داستان عاميانه‌ي آذربايجان
 • «در مقطع زماني كنوني شاهد تغيير الگوي سياست‌هاي تركيه هستيم. اين كشور در حال ايفاي نقشي گسترده‌تر در امور بين‌المللي در مقايسه با چند سال گذشته است و طرحي استراتژيك را در دستور كار خود قرار داده كه تركيه تا سال 2023 به يك قدرت جهاني تبديل شود.»
 • به گفته برخي از باستان شناسان: مرد نمكي از طبقه اشراف تا.ت زبان!!!!!!!!!!!!!!! و شاهزاده بوده است زيرا بر روي لباس او جواهرات و زيورآلاتي پيدا شده كه مخصوص اين طبقه بوده است و در حال فرار به غار پناه برده يا در جنگي از ميدان گريخته و به غار پناه آورده و آنجا فوت كرده است .
 • تحقق آرزویی که سه دهه طول کشید / حلقه"ارومیه‌ای"های دولت کار را تمام کرد
 • بَنى‌ْ ايناق‌، يا قُنْقراتْها، نام‌ يكى‌ از دو شعبة خانهاي‌ حكومتگر خيوه‌ خوارزم‌ از 219ق‌ تا 337ق‌/804 تا 919م‌. واژة ايناق‌ در زبان‌ تركى‌ جغتايى‌ به‌ معنى‌ رفيق‌، نديم‌، مشاور و مقرب‌ پادشاه‌ است‌ و در تركستان‌ از مراتب‌ عالى‌ درباري‌ به‌ شمار مى‌رفت‌ بخاري‌، سليمان‌، /2.
 • بوري‌، بَنى‌، خاندانى‌ از اتابكان‌ سلاجقه‌ كه‌ حدود نيم‌ قرن‌ 98-49ق‌/105-154م‌ در دورة جنگهاي‌ صليبى‌ بر بخشهايى‌ از شام‌، به‌ ويژه‌ دمشق‌ و اطراف‌ آن‌ فرمان‌ راندند و بدين‌ سبب‌ به‌ «اتابكان‌ دمشق‌» نيز نام‌بردار شدند. از اين‌ خاندان‌ تن‌ به‌ حكومت‌ نشستند، و نام‌ آنان‌ بنى‌ بوري‌ به‌ بوري‌ بن‌ طغتكين‌، دومين‌ حاكم‌ سلسله‌ منسوب‌ است‌.
 • بوزابه‌، يا بوز اَبه‌ مق 42ق‌/147م‌، از اميران‌ و اتابكان‌ِ ترك‌ِ دستگاه‌ سلاجقه‌ و فرمانرواي‌ فارس‌. وي‌ ظاهراً فعاليت‌ِ رسمى‌ِ سياسى‌ و نظامى‌ را در خدمت‌ مِنْگوبَرْس‌، حاكم‌ فارس‌ آغاز كرد و در زمرة دستياران‌ بزرگ‌ او در حكومت‌ درآمد و آن‌گاه‌ نايب‌ او شد. لياقت‌ و دليري‌اي‌ كه‌ بوزابه‌ در خدمت‌ طغرل‌ سلجوقى‌ نشان‌ داد، اشتهار و بلندي‌ پايگاه‌ او را در پى‌ داشت‌ بنداري‌، 83، اما وي‌ به‌ روزگار سلطان‌ مسعود سلجوقى‌، به‌ اقتدار و نفوذ بسيار دست‌ يافت‌. با اين‌ همه‌، به‌ مخالفت‌ با سلطان‌ برخاست‌ و چند بار با وي‌ به‌ نبرد پرداخت‌؛ سرانجام‌ هم‌ جان‌ خود را در اين‌ راه‌ از دست‌ داد. نخستين‌ نبرد او با سلطان‌ مسعود در اواخر سال‌ 31ق‌/137م‌ در «پنج‌ انگشت‌»، نزديك‌ همدان‌ روي‌ داد كه‌ طى‌ آن‌ منگوبرس‌ كشته‌ شد و بوزابه‌ كه‌ شجاعت‌ بسيار نشان‌ داده‌ بود، به‌ انتقام‌ خون‌ او كسانى‌ از ياران‌ سلطان‌ را كه‌ اسير كرده‌ بود، كشت‌ همو، 84- 85؛ حسينى‌، 13-14؛ اقبال‌، 31، حاشيه‌؛ قمى‌، 7. پس‌ از اين‌ واقعه‌، بوزابه‌ بر فارس‌ چيره‌ شد و به‌ حكومت‌ نشست‌ بنداري‌، 85؛ فسايى‌، /44- 45.
 • پیرْبوداق، ابوالفتح میرزا (مق‍ ذیقعدۀ 870/ ژوئن 1466)، ملقب به عضدالدولة والدین، پسر ارشد جهانشاه قراقویونلو، حاکم فارس و بغداد. نخستین تاریخی که از آن می‌توان ورود پیربوداق را به عرصۀ سیاست پی گرفت، به 852ق/1448م مربوط می‌شود که وی در رمضان این سال، از سوی پدرش به حکومت بغداد رسید (غیاثی، 5/ 288، 305). پس از آن، وی در 857ق به فرمان پدر به همراه تنی چند از امرا برای تسخیر عراق عجم، بغداد را ترک کرد؛ پس از تسخیر ساوه، به قم رفت و پس از محاصرۀ آنجا، سرانجام شهر را گشود (نک‍‍ : یزدی، 81؛ ابوبکر طهرانی، 326؛ روملو، 323؛ تتوی، 113). آن‌گاه روی به کاشان و گلپایگان نهاد و آنجاها را گرفت (غیاثی، 5/307؛ ابوبکر طهرانی، نیز روملو، همانجاها).
 • پیریْ رَئیس، محیی‌الدین، دریانورد و نقشه‌نگار معروف ترک. دربارۀ تاریخ تولد او اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی او را زادۀ 869ق/1465م، و عده‌ای دیگر 880ق/1475م دانسته‌اند (IA, IX/561؛ «دائرة المعارف…1»، XXVII/30). بیشتر مورخان محل تولد او را گلیبولو2 آورده‌اند، به همین سبب، برخی از محققان غربی سعی کرده‌اند تا او را مسیحی و یونانی بشناسانند؛ اما با توجه به اینکه نام کامل او را احمد بن حاج محمد قرامانی لارنده‌ای دانسته‌اند، می‌توان پی برد که پدرش ترک و از اهالی لارنده بوده است (نک‍ : دانشمند، II/271؛ EI1).
 • تاجُ‌ الْاَفاضِل، ابوسعد فخرالدین خالدبن ربیع کاتب طورانی هروی، دبیر، خوش‌نویس و شاعرپارسی‌گوی دربار سلجوقیان به‌ویژه دربار سلطان سنجر (سل‍ 511-552ق/1117-1157م).
  او اهل طوران از روستاهای هرات بود (سمعانی، 1/263؛ یاقوت، 3/557). ظاهراً تحصیلات وی نیز در همین منطقه بوده است، چنان که سمعانی و یاقوت به سماع حدیث از او در هرات اشاره دارند (همانجاها). وی در خوش‌نویسی و دبیری دستی داشت و به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود (سمعانی، همانجا). عوفی او را به فصاحت، بلاغت و تازگی شعر و نثر ستوده است (ص 342) و صفا برپایۀ سروده‌های اندکی که از این شاعر باقی مانده، غزلهای وی را لطیف و زیبا، قصایدش را قوی، و در مجموع او را ماهر در سرودن شعر دانسته است
 • تاجُ ‌الْمُلْک، ابوالغنائم مرزبان پسر خسرو فیروز (د 12 محرم 486ق/12 فوریۀ 1093م)، از دولتمردان و دیوانیان دورۀ اوج قدرت سلجوقیان ایران. وی تا مرز دست‌یابی به وزارت سلطان ملکشاه (به جای خواجه نظام‌الملک) و پسرش سلطان برکیارق هم پیش رفت.
  خانوادۀ تاج‌الملک از خاندانهای ریشه‌دار و کهن فارس بودند و نیاکانش در آنجا وزارت و ریاست داشتند (بنداری، 58؛ هندوشاه، 281؛ اقبال، 93؛ قس: میرخواند، 4/284، که او را به اشتباه به قم منسوب کرده، و منشأ اشتباه برخی از مورخان و نویسندگان بعدی‌شده‌است، ازجمله:خواندمیر،حبیب‌السیر،2/493، دستورالوزراء، 166؛ صفا، 2/187؛ کانپوری، 159). از این خاندان بجز تاج‌الملک دست کم دو تن با شهرت «ابن دارست» (ﻫ م) در بیرون از حوزۀ محلی فارس به وزارت رسیدند که یکی از آنان خواهرزادۀ ابوالغنائم تاج‌الملک بود (نك‍ : ابوالرجاء، 128).
 • تُتُش، ابوسعیـد تـاج‌الـدولـه (458- 488ق/1066-1095م)، فرزند آلب‌ارسلان و برادر ملکشاه سلجوقی، بنیان‌گذار سلسلۀ سلجوقیان شام. ملکشاه پیش از سلطنت، یکی از امیران ترک‌تبار خود به‌نام اَتْسِز بن اُوَق (ﻫ م) را با سپاهی برای تصرف شام و فلسطین که قلمرو فاطمیان مصر بود، فرستاد. اتسز فقط دمشق را توانست تصرف کند. از این‌رو، ملکشاه در 470ق/1077م، برادر خود، تاج‌الدوله تتش را با سپاهی روانۀ شام کرد و بدو اختیار داد تا هر شهری را که می‌گشاید در قلمرو حکومت‌خود درآورد، و از مسلم بن قریش عقیلی، امیر موصل نیز خواست تا تتش را
  یاری کند (ابن قلانسی، 112؛ حسینی، اخبارالدولة…، 72؛ ابن اثیر، التاریخ…، 12؛ بنداری، 71؛ ابن عدیم، 2/57). تتش با سپاهی مرکب از عربهای بنی کلاب و ترکها، نخست حلب را محاصره کرد، اما عربهای بنی کلاب به تحریک سابق بن محمود، امیر حلب، دست از محاصره کشیدند و مسلم بن قریش نیز به موصل بازگشت و تتش در تصرف حلب ناکام ماند (همو، 2/57- 58).
 • تومان، از واحدهای کهن شمارش،‌ اصطلاحاً عنوان ‌دسته‌های بزرگ نظامی، برخی درجات و مناصب لشکری، و دسته‌ای از تقسیمات کشوری. این واژه به صورتهای تومن، تمان، تُمن و تومانه نیز در منابع آمده است. برخی از محققان تومان را اصلاً واژه‌ای ترکی ـ مغولی (برهان…، 1/535؛ معین، 1/535؛ قدری، ذیل واژه)، و بعضی دیگر ریشۀ آن‌ را تُخاری ــ شاخه‌ای از زبانهای ایرانی ــ می‌دانند که احتمالاً از زبان چینی کهن بدان راه یافته است (کلاوسن، II/507؛ دورفر، EI2, X/619, EI1, VIII/836;؛ II/641-642؛ روشن، 3/2345). تومان در زبان ترکی به معنی 10 ‌هـزار است (برهان، نیز معین، همانجاها)، همچنین‌ به ‌‌معنی‌ خیلی ‌زیاد (سامـی، 1/453) و هزار‌هزار نیز آمده است (کاشغری، I/202). مغـولان که نامی برای شمارش بیش از 100 نداشتند، هزار و 10 هزار را از زبان ترکی گرفتند (روشن، همانجا).
 • آلِ قاوُرْد، یا سلجوقیان کرمان، سلسله‌ای منسوب به قاوردبن چَغْری‌بیگ‌بن میکاییل بن سلجوق که حدود 150 سال، از 442ق/1050م تا 583ق/1187م بر کرمان و سیستان و بلوچستان و گاه بر فارس و عُمان فرمان راندند.
  سابقۀ تاریخی: برخی از مورخان آغاز حکومت قاورد یا قاورت را 433ق/1042م و برخی 442ق/1050م دانسته‌اند. راوندی (صص 104، 105) می‌گوید: پس از آنکه طُغْرِلِ سلجوقی بر بغداد چیره شد، با بزرگان قوم به تقسیم متصرفات سلجوقیان پرداخت و قاورد، پسر بزرگ‌تر چغری بیگ (برادر طغرل)، حکومت طبس و نواحی کرمان یافت. باتوجه به اینکه طغرل در 447ق/1055م بر بغداد چیره شد، روایت راوندی خالی از تسامح نمی‌نماید؛ وانگهی چون ابوکالیجار دیلمی تا 440ق (ابن اثیر، 9/547) یا 442ق (بوسه، 4/259؛ کرمانی، بدایع، 4) زنده بود و کرمان را زیر نگین داشت، سال 433ق نمی‌تواند درست باشد. شاید بتوان گفت که قاورد پیش از استیلای طغرل بر بغداد و در اواخر زدگی کالیجار، یعنی میان سالهای 442 تا 447ق/1050 تا 1055م حکومت کرمان را در دست داشت.
 • نشست پارلمان جدید عراق پس از حدود سه ماه و نیم از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی امروز به ریاست فواد معصوم آغاز شد، اما مخالفت نمایندگان ائتلاف کُردها با ادای سوگند به عربی به عنوان زبان رسمی عراق آن را با حاشیه همراه کرد.
Advertisements

Entry filed under: گونده‌لینک-لینک‌یوردو.

links for 2010-06-14 links for 2010-06-16

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


سون یازیلار

آرشیو-گئچمیش یازیلار

RSS سؤزوموز وئبلاگلار دیزیسی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS آزربایجان تۆرکجه‌سی دئییم‌لری

 • Be Better Making Use Of These Excellent Security Alarms Tips
  Use caution spreading trip ideas on the web and more ideas here in Fortress Lock and Security Alarm Systems. This is especially true in relation to showing programs on social networks and publishing revisions during holiday. You don't fully realize is reading your options on these blogs. Anyone can be intending on breaking up to your residence continuou […]
 • Home Security System
 • بدون عنوان
 • So Happy With My Home Security System
  I have to get home security Austin TX since recently there has been an increase in crime in my area. My neighbors house got broke into and I was a little concerned that mine would be next. I knew I had to do something to prevent that from happening. After doing some research I decided the best option for me was to get a home security system. It was worth wha […]
 • Tips For Improving Home Security
  If you’re planning to improve your home security Austin, then you’re making a wise decision. These days, you can never be too careful when it comes to securing your property - and taking the required steps to ensure your home isn’t a ‘soft target’ is essential for anyone who cares about their property and their family. With this in mind, we have a few tips t […]

RSS یورد آنلاین کیتاب ائوی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS آلما یولو

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS مسیح‌آغا محمدی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS قایا قیزی(حکایتهای شهربانو، وبلاگ زن متولد ماکو)

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS قاشقایی تورکلوگو

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: